Základní škola a mateřská škola Pavlíkov, okres Rakovník

Vítejte

Zápis do 1. ročníku ZŠ a MŠ Pavlíkov distančním způsobem (s ohledem na epidemiologickou situaci v ČR)

Vážení rodiče,

i pro školní rok 2021/2022 bude  zápis do 1. ročníku probíhat  bez osobní přítomnosti dětí i rodičů od 14.4. 2021 do 28.4. 2021 (ev. 30.4. 2021). Řiďte se prosím následujícími pokyny.

POSTUP  PODÁVÁNÍ  ŽÁDOSTÍ  K  PŘIJETÍ  K  POVINNÉ   ŠKOLNÍ  DOCHÁZCE (ODKLADU  POVINNÉ  ŠKOLNÍ  DOCHÁZKY)

1.  Rodiče si na naší webové stránce stáhnou (v menu "Zápis do 1. ročníku") a vytisknou:

a) Žádost o přijetí k povinné školní docházce spolu s  dotazníkem pro rodiče. Žádost i dotazník vyplní  oba zákonní zástupci dítěte a podepíší. K žádosti a dotazníku přiloží oskenovaný (ofocený) rodný list dítěte (rodný list dítěte bude součástí spisu) a první stránku průkazu totožnosti (ten bude ihned po kontrole skartován).

b) Žádost o odklad povinné školní docházky. Žádost  vyplní  oba zákonní zástupci dítěte a podepíší. K žádosti  přiloží  doporučení  školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa.

2.  Vyplněnou žádost spolu s uvedením kontaktní e-mailové adresy rodičů ( na tu  bude zasláno registrační číslo dítěte) je možné:

a) poslat  v obálce na adresu:  ZŠ a MŠ Pavlíkov, ředitelství školy, Pavlíkov 77, 270 21 Pavlíkov, nebo

b) přímo doručit do školy vždy v dopoledních hodinách po předchozí telefonické domluvě na tel. čísle 731 225 743.

Levou horní část obálky označte poznámkou: "Zápis do 1. ročníku".    

ŽÁDOSTI ZASÍLEJTE DO 28.4.2021 (ev. 30. 4. 2021).

3.  Rodiče, kteří mají osobní datovou schránku a elektronický podpis, mohou poslat žádosti opatřené elektronickým podpisem spolu se skenem (fotografií) rodného listu, dotazníkem pro rodiče a průkazem totožnosti do datové schránky naší školy: x6qmq2r.

4.  Výjimečné případy:

Pokud nedisponujete přístupem k internetu a nemůžete si vytisknout příslušný formulář, volejte na výše uvedené číslo a žádost vám bude předána  ve škole.

6.  Výsledek zápisu

Výsledek zápisu zveřejňujeme na přístupném místě ve škole, či přímo na webových stránkách. Vaše dítě tam bude uvedeno pod registračním číslem.

Abyste si mohli s dětmi prohlédnout naši školu, seznámit se s pracovníky, popř. s ostatními žáky, připravíme pro vás náhradní termín, jakmile to bude jen možné po ukončení mimořádných opatření.

                                                                                                                     Mgr. Petr Šiler, ředitel školy

Administrace
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace