Základní škola a mateřská škola Pavlíkov, okres Rakovník

Vítejte

Z kroniky

 

image001 (9K)Dnes jest v Pavlíkově škola dvoutřídní, ač při dobré vůli mohla tu dávno býti trojtřídní. Děti původně chodily do školy do Velkého Újezda. Nato, neznámo kdy, zřízena byla v Pavlíkově exponovaná štace. Pokud známo, vyučovalo se v Pavlíkově od r. 1780 a sice nejdříve v domku č. 3, (který byl r. 1851 přestavěn a podruhé r. 1928) potom v domku č. 40., kterýž prý byl přivezen odněkud z lesa, kde sloužil za hájovnu.

image003 (10K)

 

 

 

Učebna měla 4m délky, 4m šířky a 2m výšky - později byla rozšířena na 8m šířky. Ale ani takto zvětšená učebna nestačila a obec byla nucena r. 1807 postaviti zcela novou školu, nynější čp. 64. Škola byla tak veliká, že sem mohly choditi děti z Chlumu ( do r. 1862) a z Lašovic (do r. 1873). Budova čp. 64 byla r. 1843 přistavována, když žactva přibývalo. R. 1856 byla exponovaná štace přeměněna v samostatnou filiální školu. Obec převzala patronát školy, ale podací právo vznesla na knížete Furstenberga : to znamená, že obec platila a Furstenberg poroučel. Obec dávala učiteli : 1) 3 korce žita v ceně 9 zl stříbra. 2) 5 bochníků chleba v ceně 5 zl. stř. 3) Bezplatné užívání 7 korců polí a věrtele louky (daně a poplatky platila obec). 4) Školní plat vyměřen na 3, 2 a půl a 2 krejcary a z toho odvádělo se učiteli 236 zl. 22 a půl kr. 5) Kníže Furstenberg měl dávati škole potřebné dříví. 6) Obec musila se postarati o pensi jak učiteli tak vdově a zaopatřiti sirotky. - Ale ani tato škola po 30 letech nevyhovovala a tak obec koupila r. 1878 sýpku náležející společníkům obilního fondu za 1300 zl a přestavěla ji na školu dvoutřídní.image005 (10K)

 

Ještě téhož roku se v ní učilo a do dnes vyučuje. R 1879 otevřena třída druhá. - V téže budově dříve býval „Oul“ (na způsob dnešních konsumních družstev), který vedl Jan Pavlis. „Oul“ však po 3letém trvání zkrachoval a účastníci byli ožebračeni.

image007 (6K)

 

 

 

 

 

 

 

(přepis originálního záznamu z „Pamětní knihy obce Pavlíkov“)

Administrace
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace