Základní škola a mateřská škola Pavlíkov, okres Rakovník

Vítejte

Víme, že jsou mezi námi

Víme, že jsou mezi námi

 I v letošním roce jsme navázali na tradiční školní projekt, kterým připomínáme našim žákům, že mezi námi žijí staří a nemocní spoluobčané, pobývající v nemocnicích nebo v domovech seniorů.

Na podzim jsme přemýšleli, jak naši aktivitu vůbec uskutečnit, zda ji nemáme přes všechna protiepidemická opatření úplně zrušit, či přesunout na další období. Každým rokem (Vánoce a jaro) totiž jezdívají naši žáci s kratičkým kulturním programem tyto občany obveselit, potěšit a také povzbudit. Protože dlouhodobě spolupracujeme s pracovníky nemocnice a domu seniorů, domluvili jsme se letos na variantě vlastnoručně vyrobených svátečních přáníček. Naši žáci nakreslili a namalovali několik velmi pěkných vánočních pohlednic, do kterých vepsali přání k Vánocům a k novému roku. Tyto pohlednice poté předaly paní vychovatelka a paní učitelka přímo do Domova seniorů a do Nemocnice v Rakovníku.

Doufáme, že i touto formou potěšíme, dokážeme probudit optimismus, dokážeme vytvořit dobrou náladu a urychlíme jejich uzdravení a návrat mezi své blízké.