Základní škola a mateřská škola Pavlíkov, okres Rakovník

Vítejte

Slovo ředitele

Milí žáci, vážení přátelé !

Jsem rád, že jste otevřeli stránky naší školy, na kterých se dozvíte množství zajímavých informací.

Řada z Vás si možná ještě rádi vzpomenete na léta své školní docházky. S úctou určitě vzpomínáte na svého řídícího učitele a jeho kolegy. Oni, pedagogové venkovské školy (málotřídky), položili základy dalšího vzdělání řadě vynikajících pracovníků: právníků, lékařů, techniků i obchodníků.

Venkovská škola má totiž celou řadu předností. Umocňuje v dětech a všech zúčastněných pocit domácího prostředí, možnost ušetření času a stresu v prvních

letech školní docházky dojížděním do velkých škol.              

V dnešní době jsou málotřídní školy trochu ohroženy. Žákovský kolektiv se snižuje a  bývá často na hranici průměrného počtu. Demografický vývoj a s ním spojený počet žactva klesá nebo stagnuje.  Ke zvýšení skoro nedochází a když, tak téměř nevýrazně. Žáci místo do spádové školy odcházejí do velkých městských nespádových škol.

Co je důvodem ? U rodičů většinou přetrvává představa, že když děti přihlásí  do těchto škol, získají žáci lepší vzdělání než žáci v  menších vesnických školách. Není tomu tak. Každá škola má za povinnost dodržovat své vzdělávací cíle a musí vybavit děti a žáky takovými dovednostmi, vědomostmi a návyky, které jsou dané pro všechny školy jedním rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání a   kterými  jsou schopni konkurovat ostatním žákům (z různých škol).

Naše škola je jednou z mála větších málotřídek na okrese, kde se ke slovu dostane prvňáček, druháček, třeťáček, …. v málo početném kolektivu  v matematice, čtení, či prvouce určitě vícekrát, než v kolektivu daleko početnějším. Učitel může volit různorodé formy učení, hru, soutěž, samostatnou práci, práci ve skupinách. Podstatou současného vzdělávání  je zapojení žáků, vtažení do výuky, využití jejich maximální aktivity, posílení žákovy osobnosti, jeho kvalit, dovedností, schopností a hlavně tvořivosti. Využíváme   k tomu  také mj.  moderních technologií, jako jsou počítače a velkoplošná elektronická zobrazovací zařízení. Těmito  zařízeními jsou vybaveny všechny tři učebny v základní škole. Jedná se o tzv. interaktivní tabule. Ty pracují spolu s PC, ve kterém jsou instalovány výukové programy.

Díky spojení dvou ročníků ve třídách se žáci obohacují i o sociální kompetence. Tím, že se všichni znají, učitelé jsou seznámeni s rodinným prostředím žáků, neexistuje ve škole anonymita. Žáci a učitelé tvoří jednu rodinu. Proto i vzájemné klima ve škole je klidné, kamarádské až rodinné. Děti si navzájem pomáhají, učí se respektovat jeden druhého. Toto má již v zárodku negativní vliv na problémové chování – šikanu, drogovou závislost či jinou  dětskou kriminalitu.  

Snažíme se též, aby se děti pohybovaly v podnětném a bezpečném pracovním prostředí, dbáme o čistotu prostor, chceme, aby bylo prostředí pro děti zábavné a působivé.  Máme velmi pěkně vybavené třídy a vyzdobené  chodby.

Poměrně lehce můžeme děti z MŠ adaptovat ve škole, žáci z mateřské školy velmi dobře prostředí školy znají a jsou na ně připraveni. Pravidelně navštěvují společné akce, na kterých se organizačně podílí jak učitelky z mateřské školy, tak i učitelé ze základní školy. Několikrát do roka navštíví i první ročník, pozorují své kamarády při práci a také si vyzkoušejí některé z činností.  Můžeme podporovat i žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, které zapojujeme ve své práci do práce celého  kolektivu.

Naše škola se v roce 2003 spojila s mateřskou školou a školní jídelnou v jeden právní subjekt Základní školu a mateřskou školu Pavlíkov.  Právní subjekt sdružuje tedy základní školu, školní družinu, mateřskou školu a školní jídelnu.

V jedné budově spolu  vytváří motivující a radostnou atmosféru s pocitem bezpečí.

Jde nám o to, aby všechny děti byly ve škole spokojené, získaly kvalitní základní vzdělání, aby jejich přechod do šestých ročníků nebyl stresující, ale radostný a plnohodnotný.

 

                                                                                              Mgr. Petr Šiler, ředitel školy

 

 

Administrace
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace