Základní škola a mateřská škola Pavlíkov, okres Rakovník

Vítejte

Slovo ředitele

Milí žáci, vážení přátelé !

Jsem rád, že jste otevřeli stránky naší školy, na kterých se dozvíte množství zajímavých informací.

Řada z Vás si možná ještě rádi vzpomenete na léta své školní docházky. S úctou určitě vzpomínáte na svého řídícího učitele a jeho kolegy. Oni, pedagogové venkovské školy (málotřídky), položili základy dalšího vzdělání řadě vynikajících pracovníků: právníků, lékařů, techniků i obchodníků.

Venkovská škola má totiž celou řadu předností. Umocňuje v dětech a všech zúčastněných pocit domácího prostředí, možnost ušetření času a stresu v prvních

letech školní docházky dojížděním do velkých škol.              

V dnešní době jsou málotřídní školy trochu ohroženy. Žákovský kolektiv se snižuje a  bývá často na hranici průměrného počtu. Demografický vývoj a s ním spojený počet žactva klesá nebo stagnuje.  Ke zvýšení skoro nedochází a když, tak téměř nevýrazně. Žáci místo do spádové školy odcházejí do velkých městských nespádových škol.

Co je důvodem ? U rodičů většinou přetrvává představa, že když děti přihlásí  do těchto škol, získají žáci lepší vzdělání než žáci v  menších vesnických školách. Není tomu tak. Každá škola má za povinnost dodržovat své vzdělávací cíle a musí vybavit děti a žáky takovými dovednostmi, vědomostmi a návyky, které jsou dané pro všechny školy jedním rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání a   kterými  jsou schopni konkurovat ostatním žákům (z různých škol).