Základní škola a mateřská škola Pavlíkov, okres Rakovník

Vítejte

Organizace školního roku 2023/2024

Slavnostní zahájení školního roku se uskuteční 4. září 2023 v tělocvičně od 7:35 hod.

Slavnostní zahájení je společné (děti, žáci, rodiče) pro mateřskou i základní školu. Společné zahájení spolu s pobytem žáků ve třídách bude trvat přibližně do 9:00 hod.

Žáci 1. ročníku si vezmou s sebou aktovku. Věci na další předměty (cvičební úbor, výtvarné a pracovní potřeby) si mohou průběžně přinášet během  prvního týdne.

Rodiče žáků 1. ročníku se dozví potřebné informace k průběhu vyučování a obdrží příslušné formuláře k vyplnění (školní stravování, přihlášky do ŠD, různé).

Výuka dle rozvrhu pro všechny ročníky bude od 5.9. 2023.

Výuka pro žáky 1. ročníku: začátek v 7:30 hod, vyučování končí v 11:10 hod. Po výuce žáci odcházejí pod dohledem pí. vychovatelky společně do šatny a do školní jídelny, poté do školní družiny.