Základní škola a mateřská škola Pavlíkov, okres Rakovník

Vítejte

Listopad a prosinec v MŠ

Listopad

 

Malé děti

 

Sedí si kos na keříčku, zpívá šípkům svou písničku

 • využívání přírodnin v Pv a Vv
 • cvičení paměti při nácviku básničky, písničky...
 • dodržování jednoduchých pravidel při hrách a cvičení
 • citové vnímaní hudby, vyjádření nálady hudbou (relaxační hudba)
 • rozlišování polohy předmětů vzhledem k vlastnímu tělu i jiným
 • řazení prvků, posloupnost děje
 • zpracovávání modelovací hmoty válením mezi dlaněmi
 • seznámení se s novou písničkou a pohybovou hrou
 • poslech relaxační hudby - vesele, rychle, smutně
 • cvičení lokomočních pohybů – chůze, běh, skok, poskok, lezení

 

Tři medvědi

 • zlepšování zrakově-pohybové koordinace
 • seznamování se s pohádkou, umět ji dramatizovat, převyprávět
 • správné držení nůžek, stříhání a slepování proužků papíru
 • rozvíjení jazykových dovedností – výslovnost, recitace...
 • pojmy malý, velký, stupňování přídavných jmen
 • poznávání předmětu hmatem, čichem...
 • procvičování nelokomočních pohybů – změny poloh a pohybů
 • míčové hry

 

Uspáváme zvířátka

 • poznávat život volně žijících zvířat, názvy a způsob života
 • navázání úzké spolupráce školy a rodiny
 • zkoumání a poznávání smyslů člověka
 • rozvíjení rytmizace, hlasitosti a síly zvuku
 • rozšiřování povědomí o počasí v souvislosti se vztahem k přírodě
 • manipulace s předměty (přírodninami), zručnost, sebeobsluha,
 • ohleduplnost ke kamarádovi

 

Svatý Martin na zimu, veze bílou peřinu

 • spojování časových představ s vykonávanými činnostmi
 • pranostiky a život na vesnici
 • míchání barev, paleta barev, studené a teplé barvy...
 • hudebně pohybové dovednosti (vystoupení)
 • osvojování poznatků chránících děti před nebezpečím
 • jednoduché hádanky, řešení situací - co by, kdyby...
 • skládání papíru podle pokynů a předlohy
 • seznamování s hrou na dětské hudební nástroje
 • ovládnutí emocí, obav (vystoupení)

 

 

Velké děti

 

O třech prasátkách

 • využívání přírodnin v PV a Vv
 • vyjádřit názor – vlastnosti hrdinů příběhu
 • dodržování jednoduchých pravidel při hrách a cvičení
 • citové vnímání hudby, vyjádření nálady hudbou (relaxační hudba)
 • rozlišování polohy předmětů vzhledem k vlastnímu tělu i jiným
 • řazení prvků, posloupnost děje
 • zpracovávání modelovací hmoty válením mezi dlaněmi
 • seznámení se s novou písničkou a pohybovou hrou
 • pojmy souvisejíci s počasím
 • cvičení lokomočních pohybů – chůze, běh, skok, poskok, lezení

 

Kamarád ježek

 • zlepšování zrakově-pohybové koordinace
 • seznamování s novou písničkou, lidovými hrami
 • správné držení nůžek, stříhání a slepování proužků papíru
 • rozvíjení jazykových dovedností – výslovnost, recitace...
 • vzájemná pomoc lidí i zvířat, příchod zimy
 • poznávání předmětů hmatem, čichem...
 • procvičování nelokomočních pohybů – změny poloh a pohybů
 • míčové hry

 

Kaštankové radovánky

 • navázání úzké spolupráce školy a rodiny
 • zkoumání a poznávání smyslů člověka
 • rozvíjení rytmizace, hlasitosti a síly zvuku
 • rozšiřování povědomí o počasí v souvislosti se vztahem k přírodě
 • manipulace s předměty (přírodninami), zručnost, sebeobsluha
 • ohleduplnost ke kamarádovi

 

Co se stalo na sv. Martina

 • spojování časových představ s vykonávanými činnostmi
 • míchání barev, paleta barev, studené a teplé barvy...
 • hudebně pohybové dovednosti (vystoupení)
 • osvojování poznatků chránících děti před nebezpečím
 • jednoduché hádanky, řešení situací - co by, kdyby...
 • skládání papíru podle pokynů a předlohy
 • seznamování s hrou na dětské hudební nástroje
 • ovládnutí emocí, obav (vystoupení)

 

 

 

 

Prosinec

 

Malé děti

 

Přišla zima

 • vytváření postojů a vztahů ke svému okolí
 • rozvíjení hudebně-pohybových dovedností, správná rytmizace, tempo i melodie nové písně
 • poznávání tradic a zvyků spojených s adventní dobou
 • dodržování jednoduchých her s pravidly (i na sněhu)
 • zdokonalování zručnosti a dovednosti
 • ohleduplnost k druhým dětem

 

Zvonečky zvoní, cukroví voní

 • poznávání barev a barevných odstínů
 • dodržování smluvených pravidel
 • podporování kladných citových vztahů k druhým
 • rozvíjení jemné motoriky, koordinace zraku a ruky
 • poznávání předmětů i dětí hmatem
 • udržování správného tempa písně, opakování veršů, koled...
 • cvičení chůze daným směrem, napodobování
 • procvičování paměti a zrakového vnímání
 • ovládnutí emocí
 • aktivity spojené s překonáváním překážek
 • vyjádřit se pomocí pantomimy, nonverbální komunikace

 

Vánoční čas

 • probouzení dětského tvořivého myšlení
 • spolupráce s rodinou, vztah k rodině
 • dramatizace jednoduchého pohádkového příběhu, přednes, intonace
 • vytváření kladných postojů dětí k lidem i věcem, respektovat ostatní, všechny činnosti směrovat k citové výchově, vztahům
 • střídání kolektivního zpěvu se sólovým
 • seznamování se s lidovými tradicemi
 • orientace podle sluchu
 • zpracování netradičního materiálu

 

Velké děti

 

Huboval vrabčák

 • vytváření postojů a vztahů ke svému okolí
 • rozvíjení hudebně-pohybových dovedností, správná rytmizace, tempo i melodie nové písně
 • poznávání tradic a zvyků
 • rozvíjení dovedností při práci s papírem a lepidlem, prac.materiálem
 • dodržování jednoduchých her s pravidly
 • zdokonalování zručnosti a dovednosti
 • ohleduplnost k druhým dětem

 

Čertovská školka

 • poznávání barev a barevných odstínů
 • dodržování smluvených pravidel
 • podporování kladných citových vztahů k druhým
 • rozvíjení jemné motoriky, koordinace zraku a ruky
 • poznávání předmětů i dětí hmatem
 • udržování správného tempa písně
 • cvičení chůze daným směrem, napodobování
 • procvičování paměti a zrakového vnímání
 • ovládnutí emocí
 • aktivity spojené s překonáváním překážek
 • vyjádření se pomocí pantomimy, nonverbální komunikace

 

Šťastné a veselé

 • probouzení dětského tvořivého myšlení
 • spolupráce s rodinou, vztah k rodině
 • dramatizace jednoduchého pohádkového příběhu, přednes, intonace
 • vytváření kladných postojů dětí k lidem i věcem, respektovat ostatní
 • střídání kolektivního zpěvu se sólovým
 • seznamování se s lidovými tradicemi
 • orientace podle sluchu
 • zpracování netradičního materiálu

 

Administrace
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace