Základní škola a mateřská škola Pavlíkov, okres Rakovník

Vítejte

Květen a červen v MŠ

Květen

 

Malé děti

Maminky jsou všude stejné

 • vytváření citových vztahů k rodině, druhým lidem
 • poznávání části lidského těla a jejich funkcí
 • porovnávání velikostí předmětů, jejich správné označování
 • rozvoj jazykových dovedností- výslovnost, přednes, recitace
 • porovnávání velikostí v souvislosti se vzdáleností od předmětu
 • rozvíjet hudebně-pohybových aktivit dětí
 • posilování vztahů dítěte k rodině, matce
 • čistota a zručnost při práci
 • stupňování přídavných jmen, zdrobněliny, rýmování

 

Česká republika

 • posilování vztahu k naší vlasti
 • poznat a umět vyjádřit rozdíl mezi městem a vesnicí
 • přiblížit dětem národní pověst a ukázat významná místa v obci
 • galerie, Úm, socha sv. Vojtěcha...
 • myšlení, individuálního uvažování dětí
 • lidská povolání, výsledky lidské práce
 • procvičování postřehu, pozornosti, rychlosti
 • seznamování s možnostmi, jak vyjádřit dramatickou situaci (pohybem, zvukem...)
 • pohotová reakce na pokyn učitelky
 • provádět s dětmi dechová a hlasová cvičení

 

Země je kulatá

 • vědět, že svět přírody a lidí je různorodý
 • seznamovat se jednoduchou formou s jinými státy světa
 • oblečení, jazyk, hudba, stravování...
 • poznávání kladných i zaporných vlastností člověka
 • vyjádřit vlastní názor, představu
 • činnosti vykonávané během dne
 • muzikoterapeutické prvky v programu dne

 

Jedeme na výlet

 • pomáhat dětem osvojovat si všeobecně uznávané společenské, mravní a estetické hodnoty
 • učit se dívat a vidět věci kolem sebe
 • rozvíjení mluveného projevu dětí - nebát se sdělit svoje pocity
 • seznamování se s novou písní (poslech cizího jazyka)
 • balanční a rovnovážná cvičení
 • exotická zvířata

 

Velké děti

 

Maminky jsou všude stejné

 • vytváření citových vztahů k rodině, druhým lidem
 • poznávání částí lidského těla a jejich funkcí
 • porovnávání velikostí předmětů, jejich správné označování
 • rozvoj jazykových dovedností - výslovnost, přednes, recitace
 • porovnávání velikostí v souvislosti se vzdáleností od předmětu
 • rozvíjet hudebně-pohybových aktivit dětí
 • posilování vztahů dítěte k rodině, matce
 • čistota a zručnost při práci
 • stupňování přídavných jmen, zdrobněliny, rýmování

 

Česká republika

 • posilování vztahu k naší vlasti
 • poznat a umět vyjádřit rozdíl mezi městem a vesnici, seznámit se se státními symboly
 • rozlišit místo bydliště, okresní město- posilování logického myšlení, individuálního uvažování dětí
 • vyjádření vlastního názoru, myšlenky
 • procvičování postřehu, pozornosti, rychlosti
 • seznamování s možnostmi, jak vyjádřit dramatickou situaci (pohybem, zvukem...)
 • pohotová reakce na pokyn učitelky
 • provádět s dětmi dechová a hlasová cvičení

 

Země je kulatá

 • vědět, že svět přírody, lidí je různorodý
 • seznamovat se jednoduchou formou s jinými státy světa
 • poznávání kladných i záporných vlastností člověka, zhodnocení situace, chování
 • vyjádřit vlastní názor, představu v souvislosti s činnostmi vykonávánými během dne
 • muzikoterapeutické prvky v programu dne
 • rozvíjení pocitu sounáležitosti člověka se společností
 • poznávání vlastního materiálu pro Pv a Vv

 

Jedeme na výlet

 • pomáhat dětem osvojovat si všeobecně uznávané společenské, mravní a estetické hodnoty
 • učit se dívat a vidět věci kolem sebe
 • rozvíjení mluveného projevu dětí- nebát se sdělit svoje pocity
 • kladení otázek a hledání odpovědí při pozorování
 • seznamování se s novou písní (poslech cizího jazyka)
 • pracovat s netradičními materiály
 • zdolávání terénu
 • balanční a rovnovážná cvičení
 • mít poznatky o své zemi, ale i o existenci jiných zemí, národů- podmínky života, zvyky, co se kde pěstuje, jaká tam žijí zvířata....

 

 

Červen

Malé děti

 

Pohádky z lesní mýtinky

 • poznávání nebezpečí související s pobytem v přírodě
 • pojmenovávání keřů, rostlin a živočichů, vodstvo
 • dodržování jednoduchých pravidel soutěživých her
 • zpracovávání přírodního materiálu
 • učit se jednoduchá rozpočitadla a hádanky, číselná řada
 • zdolávání nerovného terénu
 • ohleduplné a citlivé, tiché chování v přírodě
 • prostředníctvím Chytré pohádky získat první povědomí o světě ekonomie

 

Jedna dvě, Honza jde

 • Honza jako hrdina pohádek- (poslechové hry, aktivity spojené cizím jazykem, život u nás i na vzdálených místech)
 • opakování znalostí o fungování lidského těla- smysly
 • hra s češtinou- nesmysly- jazykolamy, zdrobněliny
 • měkké a tvrdé hlásky, rozklad slov, rýmování, řetězení slov
 • podporování dětské rozhodnosti a odpovědnosti
 • osvojování dovedností při rozlišování délky hlásek
 • dechová cvičení, jazykové rozcvičky a gymnastika mluvidel
 • koordinace zraku a ruky, jemná motorika, uvolněné zápěstí

 

Bleška cestovatelka

 • poznávání a pojmenovávání některých druhů exotických zvířat
 • způsob života zvířat
 • pochopit, že na zemi nežijeme sami
 • formou popisu charakterizovat živočicha apod.
 • percepční vnímaní
 • stříhání, lepení, tvarování a dekorování papíru
 • samostatnost při práci dětí
 • zprostředkovaní přímého pozorování

 

Pohádka se povídá, písnička se zpívá... aneb Jak jsem uspěl- Jaro, léto...

 • malované počasí- měsíce v roce, výrazy související se střídáním ročních dob
 • dodržování pravidel chování při soutěžích
 • shrnutí poznatků a zhodnocení práce dětí- portfolia rozvoje
 • učit se vyrovnat s neúspěchem
 • rozvoj rychlosti, tělesné zdatnosti a obratnosti, odstraňování strachu z výšek
 • zjištění úrovně paměti, kultivovaného hudebně-pohybového projevu, pochvala jako hodnocení

 

Velké děti

 

Co tu roste, kdo tu žije

 • poznávání nebezpečí související s pobytem v přírodě
 • pojmenovávání keřů, rostlin a živočichů, vodstvo
 • dodržování jednoduchých pravidel soutěživých her
 • zpracovávání přírodního materiálu
 • učit se jednoduchá rozpočitadla a hádanky, číselná řada
 • zdolávání nerovného terénu
 • ohleduplné a citlivé, tiché chování v přírodě
 • mezilidské vztahy, národnostní respektování člověka

 

 • všímat si výsledků kladného i záporného chování člověka v přírodě
 • umět se samostatně rozhodnout, vybrat si činnost, ale nést odpovědnost

 

Smysly a nesmysly

 • opakování znalostí o fungování lidského těla- smysly
 • hra s češtinou - nesmysly - jazykolamy, zdrobněliny, měkké a tvrdé hlásky
 • rozklad slov, rýmování, řetězení slov, slovní fotbal- jednoduché testy školní zralosti
 • podporování dětské rozhodnosti a odpovědnosti za své chování
 • seznamování se s psanou podobou jazyka
 • osvojování dovedností při rozlišování délky hlásek
 • dechová cvičení, jazykové rozcvičky a gymnastika mluvidel jako příprava na čtení
 • koordinace zraku a ruky, jemná motorika, uvolněné zápěstí...

 

Čáry, máry, ententýky, poletíme do....

 • poznávání a pojmenovávání některých druhů exotických zvířat
 • způsob života zvířat
 • formou popisu charakterizovat živočicha apod.
 • Percepční vnímání
 • stříhání, lepení, tvarování a dekorování papíru
 • samostatnost při práci dětí
 • zprostředkování přímeho pozorování

 

Pohádka se povídá, písnička se zpívá...aneb Jak jsem uspěl - Jaro, léto...

Předškolákův rok, do školy jenom krok

 • malované počasí- měsíce v roce, výrazy související se střídáním ročních dob
 • dodržování pravidel chování při sportovních soutěžích, ohleduplnost k ostatním
 • shrnutí poznatků a zhodnocení práce dětí- portfolia rozvoje
 • učit se vyrovnat s neúspěchem, hodnotit nejen sebe, ale ocenit i snahu druhého
 • rozvoj rychlosti, tělesné zdatnosti a obratnosti, odstraňování strachu z výšky
 • úroveň citových vztahů k rodině, povědomí o místě, kde žijí
 • zjištění úrovně paměti, kultivovaného hudebně-pohybového projevu
 • ocenění všech dětí jako projev důvěry a kladných mezilidských vztahů
 • pochvala jako výchovný prostředek
 • poznávání dalších komunikačních prostředků (práce na PC, internet)

 

 

Administrace
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace