Základní škola a mateřská škola Pavlíkov, okres Rakovník

Vítejte

Koncepce - vize školy

 VIZE  ŠKOLY - KONCEPCE  ŠKOLY

Kvalitní škola – vzdělávat v souladu s vypracovanou dokumentací MŠ a ZŠ, zachovat, či postupně zlepšovat kvalitu vzdělávání v porovnání s výsledky externích hodnocení a hodnocení našich partnerů – rodičovské veřejnosti.

 

Otevřená škola – pomoc slabším, zaostávajícím žákům v jejich vzdělávání, nadaným žákům vytvářet podmínky pro jejich úspěšný rozvoj, motivovat všechny k radostnému učení.

 

Bezpečná škola – eliminovat sociálně patologické jevy v chování žáků, rozvíjet vztahy soudržnosti, spolupráce, participace, vzájemné komunikace a tolerantnosti. Vytvořit příznivé klima dětí, žáků, zaměstnanců.

 

Estetická škola – společným úsilím všech vytvářet pozitivní, estetické a motivující  pracovní prostředí.

 

Aktivní škola – zařazovat do života celého subjektu  takové  aktivity, projekty a činnosti, které učiní školu dynamickou, energickou, flexibilní s nadstandardní úrovní  motivace pro žáky.

------------------

K tomu je třeba:

1. učit se poznávat – vycházet ze širokých obecných znalostí,

2. učit se jednat – práce v týmech a široká komunikace,

3. učit se žít společně – zvládat konflikty, rozvíjet pochopení pro ostatní, spolupracovat ve vzájemném působení,

4. učit se být – rozvíjet se jako samostatná osobnost,

5. učit se žít – aktivně se rozvíjet, chránit si své duševní, fyzické i sociální zdraví.

----------------

Cílem vize:

Vzdělávat a vychovávat děti všech ročníků ve slušné, komunikativní, nekonfliktní a prosociální jedince, vnímající  život v souvislostech, s dovedností zdravé konkurence.

 

 

 

Administrace
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace