Základní škola a mateřská škola Pavlíkov, okres Rakovník

Vítejte

Informace k zápisu k předškolnímu vzdělávání

 

Informace - Zápis k předškolnímu vzdělávání

Zápis dětí k předškolnímu vzdělávání v ZŠ a MŠ Pavlíkov pro školní rok 2022/2023

 

Ředitelství Základní školy a mateřské školy v Pavlíkově oznamuje, že zápis dětí k předškolnímu vzdělávání se koná

 dne 12. května 2022  za přítomnosti dětí i zákonných zástupců od 13:00 – 16:30 hod.

Informace také na stránkách www.zspavlikov.net

Přijímání dětí se řídí stanovenými kritérii:

  •  děti ve třetím ročníku předškolního vzdělávání (povinné předškolní vzdělávání) a děti s odkladem školní docházky – spádovost školy
  •  děti podle věku a spádovosti školy

jako podpůrná kritéria:

  •  děti s jiným bydlištěm seřazené podle věku
  • děti mladší než tři roky – (při nenaplněnosti kapacity školy s přihlédnutím k dodržení hygienických a bezpečnostních hledisek, podmínkám školy a ke schopnosti dítěte plnit ŠVP školy)

Postup při podávání žádosti k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole:

    Rodiče si na stránkách školy stáhnou ( v menu Zápis k předškolnímu vzdělávání ) a vytisknou „Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání“, formulář „Přihláška do MŠ „ a „Evidenční list dítěte“. Vše vyplní zákonní zástupci a podepíší. K tomu je potřeba přiložit ofocený  rodný list dítěte a první stránku totožnosti (OP) zákonného zástupce (bude po kontrole skartován). Podmínkou pro přijetí dítěte do MŠ je podle § 52 zákona o ochraně veřejného zdraví doklad o očkování dítěte. Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání. Povinnost plnit předškolní vzdělávání mají děti, které dosáhnou do 31. 8. 2022 pěti let.

 

    Pokud se nemůžete zúčastnit v den konání zápisu osobně, lze vyplněnou dokumentaci s uvedením kontaktní e-mailové adresy zaslat:

 

1. v obálce na adresu školy:

ZŠ a MŠ Pavlíkov, ředitelství školy, 270 21 Pavlíkov 77

2. doručit do poštovní schránky u budovy školy.

3. rodiče, kteří mají osobní datovou schránku a elektronický podpis, mohou poslat dokumentaci do datové schránky naší školy: x6qm62r.

    Pokud nedisponujete přístupem k internetu a nemůžete si vytisknout příslušné formuláře, volejte na výše uvedené číslo a potřebná dokumentace Vám bude předána ve škole.     

    Další informace na kontaktu e-mail : mspavlikov@seznam.cz

    Rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání bude pod registračním číslem zveřejněno u vstupu do budovy školy nejpozději ve středu 10. června 2022. Rozhodnutí o nepřijetí  budou doručena písemnou formou na adresu zákonného zástupce dítěte.

Administrace
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace