Základní škola a mateřská škola Pavlíkov, okres Rakovník

Vítejte

Informace k zahájení školního roku 2021/2022

Vážení rodiče,

níže uvádím základní informace k provozu školy, které vychází ze Souboru doporučení pro školy a školská zařízení ve školním roce 2021/2022 vzhledem ke Covid-19 (zde).

 

Informace o provozu školy

- Škola, školní družina a stravování - činnost v plném rozsahu.

- Osoby s příznaky infekčního onemocnění  nesmí do školy vstupovat.

- Není nutné předkládat prohlášení o bezinfekčnosti před prvním příchodem do školy.

 

Vstup do budovy

- Standardně hlavním vchodem od 7:05, dezinfekce, šatna, učebna, dezinfekce, testování.

- Ve společných prostorách zakrytí dýchacích cest ochranným prostředkem (dle specifikace MZd - ministerstva zdravotnictví).

 

Dodržování hygienických zásad

- Pravidelné mytí rukou, dezinfekce, ve společných prostorách zakrytí dýchacích cest.

- Ochrana dýchacích cest i při odběru stravy v jídelně.

 

Testování žáků

- Screeningové testování ve dnech: 2. - 5. ročník - 1., 6., 9. září 2021,

                                                1. ročník - 2., 6., 9. září 2021.

- Testování bude prováděno samoodběrem antigenními testy zn. GENRUI (viz. leták níže).

- Po zhodnocení screeningového testování a jeho výsledcích bude rozhodnuto dále o dalším testování s ohledem na vývoj lokální epidemiologické situace.

- Testování nepodstupují žáci - 14 dnů po plně dokončeném očkování, žáci kteří prodělali Covid-19 (180 dnů od prvního pozitivního testu na Covid-19).

- Pokud se žák nepodrobí screeningového testování - prezenční výuky se účastní - po celou dobu zakrytí dýchacích cest.

 

Výskyt nákazy Covid-19 ve škole

- Škola nemá povinnost aktivně sledovat výskyt příznaků (zvýšená teplota, horečka, kašel, rýma, dušnost, bolest v krku, bolest hlavy,...) infekčního onemocnění, ale je vhodné jim věnovat zvýšenou míru pozornosti.

- Při zjištění - oddělení dítěte do izolační místnosti, vyrozumění rodičů, neodkladné vyzvednutí dítěte, další postup - konzultace s praktickým lékařem.

- Pokud žák trpí chronickým onemocněním (příznaky infekčního onemocnění - rýma, kašel) nebo alergickým onemocněním, je třeba doložit tuto skutečnost lékařským potvrzením. poté bude umožněn vstup žáka do školy.

 

Mimořádná, karanténní opatření školy

- Pokud bude znemožněna přítomnost více jak polovině žáků ve škole (jedna třída), přechází se k distanční výuce.

- V ostaních případech není povinností školy zajišťovat distanční výuku nepřítomným žákům. Postup jako při  běžné absenci.

 

1. září 2021                 1. ročník - slavnostní zahájení v I. třídě spolu s rodiči.

- Vstup pouze zdravým žákům i rodičům. Osoby s příznaky virového infekčního onemocnění - nemohou do budovy vstupovat.

- Vstup rodičů s prvňáčky do školy a následně do třídy bude umožněn v 7:25 po důkladné dezinfekci rukou.

- Ve společných prostorách (vstupní prostor, chodby) je nutno mít nasazený respirátor.

- Ve třídě po usazení žáků mohou být žáci bez zakrytí dýchacích cest (rodiče nikoliv).

- Žáci 1. ročníku podstoupí první povinné screeningové testování ve čtvrtek 2.9. 2021. Testování bude probíhat samoodběrem antigenními testy (viz leták).

 

2. - 5. ročník - zahájení ve třídách, žáci se 1. září testují. Vstup do budovy v 7:10 - 7:20, roušky, dezinfekce rukou po vstupu, do tříd - testování.
Žádáme o dodržení stanoveného časového rozpětí.
 
Výuka podle rozvrhu - od 2.9. 2021.
 
Petr Šiler
Administrace
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace