Základní škola a mateřská škola Pavlíkov, okres Rakovník

Vítejte

Informace k chodu školní družiny

INFORMACE K CHODU ŠKOLNÍ DRUŽINY

Vychovatelka: Bc. Kristýna Bauerová, tel.: 606 258 564

Družina je v provozu od pondělí do pátku v době od 11:10 – 16:00h.

Žáci odcházejí z družiny v doprovodu rodičů, zplnomocněné osoby nebo samostatně podle sdělení v zápisovém lístku. Odchází-li žáci předčasně, informují rodiče vychovatelku písemně na předepsaném formuláři.

Uvolňování žáků ze školní družiny:

Pravidelný odchod  ze ŠD podle údajů v zápisovém lístku.

Nepravidelný odchod: a/ osobní vyzvednutí (rodič, zplnomocněná osoba)

                                   b/ na základě písemného sdělení na předepsaném   

                                   formuláři (datum, jméno, přesná hodina, podpis rodičů)

 

Vyzvedávání dětí v době od 11.30 do 13.00 a od 14.30 do 16.00.

Mezi 13.00 a 14.30 pobyt venku

 

Poplatek za školní družinu

Měsíční poplatek je stanoven na 60,- Kč a je poukazován na účet školy.

1. platba  do konce října                činí 300,- Kč (září, říjen, listopad, prosinec, leden)

2. platba  do konce března             činí 300,- Kč (únor, březen, duben, květen, červen)

číslo účtu školy 0800/543106389 do poznámky uvádějte ŠD + JMÉNO ŽÁKA.

Je možné provést platbu na celý školní rok.

 

Co žák potřebuje do školní družiny: 

Oblečení na ven, obuv vhodnou pro pobyt venku, tekuté mýdlo, balení papírových kapesníků (odevzdat vychovatelce během prvního týdne).

 

POZOR ZMĚNA:

  • RUČNÍKY NENOSIT, VE ŠD BUDOU PAPÍROVÉ UBROUSKY
  • VLASTNÍ LÁHEV, MOŽNOST VE ŠD SI DOPLNIT ČAJEM, VODOU, ŠŤÁVOU
  • RODIČE PO ZAZVONĚNÍ NA ŠD VYČKÁVAJÍ NA SVÉ DÍTĚ PŘED BUDOVOU ŠKOLY, NEBUDOU VPUŠTĚNI DO PROSTORU ŠKOLY, POUZE VE VYJÍMEČNÝCH PŘÍPADECH
  • VLASTNÍ SVAČINA NEBO OBJEDNANÁ ŠKOLNÍ
Administrace
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace