Základní škola a mateřská škola Pavlíkov, okres Rakovník

Vítejte

III. třída 3. a 5. ročník

INFORMACE O III. TŘÍDĚ – ŠKOLNÍ ROK 2022/2023

Motto:       „Co se v mládí naučíš, ve stáří jako když najdeš.“

„Neotvíráme dětem dveře, ale pomáháme jim najít ten správný klíč, aby si je otevřely samy."

 

Složení třídy:      3. ročník – 12 žáků  (4 děvčata, 8 chlapců)

5. ročník – 7 žáků  (5 děvčat, 2 chlapci)

 

Pedagogičtí pracovníci:       učitelka: Mgr. Pavla Kýnová

                                                 asistentka pedagoga: Martina Filipová

 

Vyučovací předměty: Český jazyk a literatura, Matematika, Anglický jazyk, Prvouka, Přírodověda, Vlastivěda, Informatika a výchovy.

 

Zveme vás na prohlídku naší třídy:

Naše třída, ve které se učíme, je rozdělená na několik částí. Tyto části jsou přizpůsobené tomu, co při vyučování nebo přestávkách potřebujeme. V srdci naší třídy je koberec, kde společně dohromady sedáváme a diskutujeme nebo řešíme problémové úkoly. Vepředu je instalovaná interaktivní tabule. Tabule nám umožňuje zábavnou a interaktivní formou opakovat učivo, pomocí prezentací se seznámit s novým učivem, můžeme na ní v rámci učiva sledovat různé filmy nebo třeba pracovat s výukovými programy. Je to zábava!

Dále ve třídě najdeme informační/čtenářský koutek. Půjčujeme si zde knihy a dětské časopisy. Vedle čtenářského=odpočinkového koutku máme PC koutek. K dispozici máme 7 nových počítačů. Na počítačích procvičujeme probrané učivo z matematiky, češtiny, atd., nebo můžeme využívat internet, jako zdroj informací. A úplně vzadu je velká skříň se stolkem, kde si půjčujeme pomůcky do výuky (didaktické hry, kartičky, pracovní listy, pexesa, atd.)…

My, žáci 3. a 5. ročníku, bychom se za letošní rok měli naučit zase spoustu dovedností, znalostí a rozvíjet naše schopnosti. Také jak se k sobě navzájem chovat a respektovat se. Ve 3. ročníku si prohloubíme znalosti z českého jazyka, pravopis vyjmenovaných slov a jiné gramatické jevy. Počítat budeme do tisíce. Násobilka už pro nás bude legrace, ale budeme ji pečlivě zdokonalovat, atd. Měli bychom se také dobře orientovat ve všeobecném učivu ze vzdělávací oblasti „Člověk a jeho svět“. Ve třídě mezi sebou budeme spolupracovat a pomáhat si. Však to také máme černé na bílém. Na začátku roku jsme sepsali třídní pravidla, která se snažíme dodržovat především proto, aby se nám ve třídě líbilo.

5. ročník se s námi letos bude loučit, avšak my si ten poslední rok ještě náramně užijeme. Protože mimo učení nás bude čekat také spousta akcí, exkurzí, soutěží, výletů a snad i ten několikadenní pobytový někde na horách. J

 

 

 

Administrace
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace