Základní škola a mateřská škola Pavlíkov, okres Rakovník

Vítejte

III. třída 2. a 5. ročník

III. třída – 2. a 5. ročník

 

V září se sešlo v lavicích po prázdninách 19 žáků, třídní učitelka Mgr. Jana Sýkorová  a výtvarnou výchovu bude vyučovat paní učitelka Martina Filipová.  Setkává se v naší třídě 2. a 5. ročník. Druháků postoupilo z první třídy pět. V páté třídě je letos 14 žáků.

Naším letošním cílem pro 2. ročník je prohloubit znalosti v základních předmětech, zafixovat již naučené dovednosti psaní, čtení a počítání. V českém jazyce nás čekají samohlásky a souhlásky. Hlavně poznávání tvrdých a měkkých a osvojení jejich pravopisu. V matematice nás čekají čísla do 100 a nejen sčítání a odčítání, ale začneme i násobení. Ve světě prvouk se podíváme do světa lidí, zvířat a rostlin a prohloubíme dosavadní znalosti.  Více klidu a relaxace zažijeme v našich výchovách – tělesná, výtvarná, hudební a pracovní.

V 5. ročníku budeme klást důraz nejen na probrané učivo, ale také na přestup na 2. stupeň, příprava na více samostatného poznávání a učení, také na vyhledávání informací. V českém jazyce se prohloubí znalosti z koncovek přídavných jmen a shody přísudku s podmětem. Pokud budou žáci během roku pozorní, osvojí si většinu učiva z gramatiky českého jazyka. V matematice se budeme postupně od zlomků dostávat k desetinným číslům. Od 4. ročníku známe už i čísla nad milion, takže pouze prohloubíme obtížnost příkladů – násobení a dělení větších čísel. Základní početní operace z nižších ročníků budeme aplikovat do úloh a příkladů s většími čísly. V anglickém jazyce se opět seznámíme s mnoha novými slovíčky a frázemi. Projdeme během roku dva nejčastější časy – přítomný čas prostý a průběhový, ke konci roku se seznámíme s časem budoucím a minulým, prozkoumávat jej budou žáci více až na druhém stupni. V přírodovědě se budeme zabývat podrobněji s neživou přírodou – horninami, vesmírem apod. Z živé přírody se také dozvíme další poznatky a zajímavosti. Ve vlastivědě se postupně projedeme napříč Českou republikou – jednotlivými kraji, potom  zjistíme všechny oceány a kontinenty naší planety a ukončíme cestování v Evropě a navštívíme několik hlavních měst Evropy. V kapitole o dějinách navážeme na 4. ročník, kde jsme skončili u nástupu Habsburků na trůn a dojdeme až do současných dějin a poznáme i naše prezidenty.

Doufám, že celým rokem bude naše třída pracovat v klidné a pohodové atmosféře, žáci se budou do školy těšit a budou chtít poznávat a prozkoumávat nové informace z různých předmětů, které nabízí náš týdenní rozvrh hodin.

Během roku bychom rádi navázali na loňské cíle a dostatečně procvičovali a fixovali učivo z předchozích ročníků. Pokud nám čas dovolí, budeme rozvíjet i další dovednosti a znalosti a obohacovat naše hodiny tvořivými a zajímavými úkoly.

 

Zdroje výuky:

rozcestník: Kde se učit – www.kdeseucit.cz

rysava.websnadno.cz                                                   www.umimefakta.cz

www.skolasnadhledem.cz                                            www.matika.in

www.kaminet.cz                                                         www.gramar.in

skolakov.eu                                                                 https://edu.ceskatelevize.cz/

a mnoho dalších.

Přeji klidný školní rok 2023/2024

Administrace
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace