Základní škola a mateřská škola Pavlíkov, okres Rakovník

Vítejte

II. třída - 4. ročník

Školní rok  2022 – 2023

Vítejte v naší třídě – milí čtvrťáci. Sešlo se nás tu letos 16. Přivítali jsme novou žákyni, buďme s ní kamarádi. Tvořme si hezké klima třídy – pozitivní a plné dobré nálady.

Během přípravného týdne jsme uspořádali rozvrh tak, že na většinu předmětů učím já – vaše třídní paní učitelka Mgr. Jana Sýkorová. Na výtvarnou výchovu vás bude učit slečna učitelka Klára Konopásková.

Nově se seznamujeme s předměty Vlastivěda a Přírodověda, které se zrodily z loňské Prvouky. Dále máme novou Informatiku, na kterou již z první reakce jsem zjistila, že se velmi těšíte.

Držím všem palce – ať drobné obavy zmizí a celý rok je zaplněn novými pěknými zážitky a prožitky.

 

Jako každoročně

 • sbíráme starý papír, staré elektro i baterie, na podzim také kaštany
 • se účastníme projektu Recyklohraní
 • jsme se zapojili do Ovoce a Mléko do škol
 • podpora slušného chování a vystupování – udržovat klidné a kamarádské vztahy ve třídě, vhodné chování k dospělým, umět se zeptat, požádat, ukončit vhodně rozhovor.
 • rozvoj matematické, finanční gramotnosti a logiky – podpoříme Logickou olympiádou, matematickou olympiádou, Matematickým Klokanem – klokánek a cvrček, finance začleňujeme do matematiky i jiných předmětů
 • rozvoj čtenářské gramotnosti – mimočítanková četba, plnění čtenářského deníku, předčítání v mateřské škole, půjčování knih ze žákovské knihovny
 • rozvoj digitální gramotnosti – využívání počítačů a tabletů, případně dalších pomůcek ve výuce
 • rozvoj polytechnické výchovy – sestavování z nejrůznějších materiálů, stavebnic a dřevěných kostek
 • rozvoj environmentální výchovy – podpora pobytu venku, venkovní učebna, tělesná výchova venku, ekologické otázky během dne, povídání o přírodě, rozvoj kladného vztahu k přírodě, ekologizaci školy a domácností, třídění odpadů apod.
 • rozvoj jazykové gramotnosti – podpora ke správnému vyslovování, mluvení spisovným jazykem, používání a domluva cizím jazykem, dopomoc gestikulací
 • rozvoj zdraví, pohybu a otužilosti, prevence před nemocemi – aktivní v hodinách tělesné výchovy, aktivní účast na bruslení, celodenních akcích školy, procházkách, plaveckém výcviku
 • rozvoj celé osobnosti žáka – dopravní výchova, běžné každodenní manuální činnosti, znalost hodin apod.

 

Pro samostudium nebo využití volného času doporučuji tyto odkazy:

www.skolakov.eu

www.pravopisne.cz

https://rysava.websnadno.cz

https://wordwall.net/cs-cz/community/opakov%C3%A1n%C3%AD-%C4%8Desk%C3%BD-jazyk

www.onlinecviceni.cz

https://www.skolasnadhledem.cz

https://www.veskole.cz/dumy/

 

 

Administrace
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace