Základní škola a mateřská škola Pavlíkov, okres Rakovník

Vítejte

II. třída - 2. a 4. ročník

 

To jsme my – 2. a 4. ročník

To jsme my:

 

 

Po představení naší třídy bychom se zaměřili na podrobnosti.

Na naší škole navštěvujeme II. třídu. Do našich lavic se nás chodí učit 18, deset chlapců a osm děvčat. S námi ve třídě tráví čas nejvíce naše třídní paní učitelka Mgr. Pavla Kýnová. A z učitelského sboru dále paní učitelka Bc. Kristýna Bauerová (TV) a paní učitelka Anna Ryvolová (VV, HV).

Při dopoledních hodinách si lámeme hlavičky nad úkoly a činnostmi z hlavních předmětů:

  • český jazyk (součástí je jazyková výchova, literární výchova, komunikační a slohová výchovy)
  • matematika společně s geometrií
  • anglický jazyk (u 4. ročníku)
  • prvouka / přírodověda
  • vlastivěda (4.r.)

Ke konci vyučování nebo při odpoledním vyučování se věnujeme kreativním činnostem nebo si jdeme protáhnout těla do tělocvičny a v příznivém počasí ven.

 

 

Pravidelně každý měsíc si jedeme zabruslit do Rakovníka na Zimní stadion.

Při vyučování se snažíme poznávat okolní svět všemi smysly. Používáme názorné pomůcky, obrázky, tabulky, různé didaktické předměty, často také naší interaktivní tabuli. V hodinách se učíme jeden od druhého a kromě frontální výuky, také využíváme skupinové a projektové učení. Jsme kamarádi!

 

 

A strááášně se těšíme na přestávky, hlavně když nám maminky připraví něco dobrého na zub. J

 

Motto: Co se v mládí naučíš, ve stáří jako když najdeš.

Administrace
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace