Základní škola a mateřská škola Pavlíkov, okres Rakovník

Vítejte

I. třída: 1. a 4. ročník

Motto:     „Co se v mládí naučíš, ve stáří jako když najdeš.“

„Neotvíráme dětem dveře, ale pomáháme jim najít ten správný klíč, aby si je otevřely samy."

 

Složení třídy:  

1. ročník – 5 žáků  (2 děvčata, 3 chlapců)

4. ročník – 12 žáků  (4 děvčat, 8 chlapci)

 

Pedagogičtí pracovníci: učitelka: Mgr. Pavla Kýnová

                                         asistentka pedagoga: Martina Filipová

 

Vyučovací předměty: Český jazyk a literatura, Matematika, Anglický jazyk, Prvouka, Přírodověda, Vlastivěda, Informatika, výchovy.

 

Naše cíle:

My, žáci 1. a 4. ročníku, bychom se za letošní rok rádi naučili spoustu dovedností, znalostí a chtěli bychom rozvíjet naše schopnosti. Také jak se k sobě navzájem chovat a respektovat se. Zaměříme se na naše čtenářské dovednosti. Je důležité, abychom četli s porozuměním a uměli četbu využít i v životě.

Naučíme naše prvňáčky počítat do 10, seznámíme je s písmenky a vytvoříme základy pro krasopis. V prvouce se zaměříme na stěžejní učivo z oblastí našeho života jako je například pozorování změn v přírodě v důsledku střídání ročního období, rodina a škola, naše zdraví, naše tělo.

Ve 4. ročníku si prohloubíme znalosti z českého jazyka, zopakujeme pravopis vyjmenovaných slov a vrhneme se na pravopis v koncovkách podstatných jmen a jistě i další gramatické jevy. Počítat budeme už do milionu. Násobilka pro nás bude legrace, ale budeme ji pečlivě zdokonalovat, atd. Měli bychom se také dobře orientovat ve všeobecném učivu ze vzdělávací oblasti „Člověk a jeho svět“.

Ve třídě mezi sebou budeme spolupracovat a pomáhat si. Však to také máme černé na bílém. Na začátku roku jsme sepsali třídní pravidla, která se snažíme dodržovat především proto, aby se nám ve třídě líbilo, abychom se cítili všichni bezpečně a chodili do školy rádi.

 

Naše třída, ve které se učíme, je rozdělená na několik částí. Tyto části jsou přizpůsobené tomu, co při vyučování nebo přestávkách potřebujeme. V srdci naší třídy je koberec, kde společně dohromady sedáváme a diskutujeme nebo řešíme úkoly z různých předmětů. Vepředu je instalovaná interaktivní tabule. Tabule nám umožňuje zábavnou a interaktivní formou opakovat učivo, pomocí prezentací se seznámit s novým učivem, můžeme na ní v rámci učiva sledovat různé filmy nebo třeba pracovat s výukovými programy. Je to zábava!

 

Zdroje k domácímu procvičování:

 

 

 

 

 

Administrace
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace