Základní škola a mateřská škola Pavlíkov, okres Rakovník

Vítejte

Důležité upozornění pro rodiče ZŠ i MŠ

Zaměstnanci ZŠ a MŠ Pavlíkov se připojují k jednodenní výstražné stávce v pondělí

27. 11. 2023

Oznamujeme rodičům, že v době stávky bude kompletně přerušen provoz ZŠ i MŠ Pavlíkov.

 

Vzdělávání musí přestat podléhat politikaření. Školy a rodiče jsou často v médiích vystavováni nejrůznějším návrhům a úvahám, které  neproběhly potřebnou odbornou diskuzí.

Nebojujeme za sebe, ale za naše děti

Výdaje na vzdělávání nejsou dluhem, ale investicí do budoucnosti. Naše požadavky jsou legitimní - jde nám o udržení kvality vzdělávání.

Proto chceme:

Zabránit nekoncepčním zásahům do fungující vzdělávací soustavy. Zabránit škrtům v rozpočtu kapitoly školství na rok 2024.

Nepřipustit snížení platů nepedagogických pracovníků a ostatních  pedagogů v roce 2024.

Cíl stávky:

Zabránit dalšímu snižování výdajů ve školství, které by nesporně  negativně ovlivnilo kvalitu vzdělávání. 

Nedostatek finančních prostředků ve školách by způsobil výrazný pokles  počtu hodin věnovaných výuce, omezení možnosti školy dělit třídy na  skupiny, ve kterých je vzdělávání efektivnější, zvyšování počtu žáků ve  třídách, omezování volitelných předmětů, ohrožení existence malotřídek. 

Zajistit, aby platy nepedagogických pracovníků a ostatních pedagogů v roce 2024 neklesly.

• Nechceme, aby z prostředků na platy byly hrazeny dávky v nemoci.

Administrace
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace