Základní škola a mateřská škola Pavlíkov, okres Rakovník

Vítejte

Březen a duben v MŠ

 

Březen                Malé děti

O kohoutkovi a slepičce

 • pozorování změn v přírodě s příchodem dalšího ročního období
 • na pohádkovém příběhu charakterizovat postavu
 • cvičení paměti pomocí vizualizace a prvků muzikoterapie
 • cvičení chůze ve vázaném tvaru, chůze různými směry, za vedoucím dítětem a podobně
 • střídat se ve vedoucí roli – ohleduplnost, nesobeckost
 • poznávání významu kolektivní práce dětí
 • posilování vztahu člověka k přírodě
 • dekorování pomocí prstových barev
 • charakterizování znaků jara
 • praktické činnosti s dětmi

 

Na poli a na zahrádce

 • pojmy – hodně x málo, stejně, lehký x těžký
 • jednoduchou hrou na prodej získávat povědomí o finanční gramotnosti
 • první seznamování s pojmem číslo
 • označování velikosti, hmotnosti
 • opakování geometrických tvarů
 • umět si vážit lidské práce
 • nášlapný chodník
 • tematické vycházky s praktickým pozorováním
 • poslech a nácvik písničky s jednoduchým textem
 • aktivní zapojování do pohybových činností, střídat se v rolích při dětské hře

 

Ferda Mravenec

 • posilování radosti z nových poznatků, probouzet zájem a zvídavost dětí
 • vnímání text, kultivovaný projev při dramatizaci
 • početní řada, patří x nepatří
 • akce a následek
 • uvolňování zápěstí, lehké držení výtvarného materiálu
 • procvičování říkadel a dětských her – rozvíjení mluveného projevu – opaky, rýmování slov...
 • polytechnická výchova Brouk Pytlík
 • vliv člověka na přírodu
 • první pěstební činnosti a její výsledky

 

Kdo tu pípá, štěká, mňouká...

 • procvičování paměti a pozornosti
 • procvičování poskoků a běhu určitým směrem, pohybové dovednosti
 • netradiční pracovní techniky
 • rozvíjení jemné motoriky
 • obkreslování podle předlohy, vystřihování a dokreslování detailů
 • domácí zvířata a jejich mláďata jako symboly jara
 • pojmy – ráno, večer...
 • rýmování slov
 • cvičit sílu a intonaci hlasu
 • koordinace pohybů, postoje, reakce na pokyny při poh. Činnostech

 

Duben

Zajíčkova chaloupka

 • podmínky života zvířat – kde zvířata žijí
 • charakteristika postav z pohádky
 • podpora dětské fantazie – dobro x zlo
 • dokončení započaté práce
 • měkký doskok při přeskoku nízké překážky
 • koordinace zraku a pohybu
 • seznámit se s novou písní

 

Začarovaný les

 • rozlišování podmínek života, rozlišit co je dobře x špatně
 • poznávání činností souvisejících s pojmem práce, práce v lese, dělba práce
 • procvičování pojmů a orientace v prostoru a čase
 • vést děti k trpělivosti při práci, dokončení započaté činnosti
 • cvičení měkkého doskoku při přeskoku nízké překážky
 • cvičení koordinace zraku a pohybů – pozorování dvou obrázků, co chybí...
 • co do lesa nepatří

 

Barvy na semaforu

 • pomáhat chránit osobní soukromí a bezpečí dětí
 • řešení jednoduchých dopravních situací
 • pohotová orientace vzhledem k osobě dítě
 • správné označování dopravních prostředků podle účelu a místa, kde se pohybují
 • správné držení nůžek, stříhání podle předlohy
 • správná reakce na zákaz jízdy na červené světlo
 • pozorování dopravních situací
 • reakce na signály
 • pohybové a didaktické hry s dopravní tematikou

 

Větrný mlýn EKO

 • lidové tradice a zvyky udržované na vesnici
 • rozdíl město x vesnice
 • spolupracovat při úklidu okolí školy
 • konkrétní pozorování místa, kde děti žijí – pojmenovat budovy, instituce...
 • rozvíjení dovedností, obratné zacházení s odpadovým materiálem
 • zprostředkování poznatků praktickou činností
 • sladit pohyby s rytmem, hudbou, vyjadření melodie

 

Malá čarodějnice

 • pojmy ráno, poledne, večer, noc...
 • kouzelný svět pohádek a pohádkových bytostí
 • kultivovaný přednes, četba, artikulace, mluvené slovo
 • spolupráce s dětmi ZŠ
 • zvládnout emoce při hrách a soutěžích – prohra x výhra
 • spolupráce s rodinou – výtvarné činnosti
 • zacházení s knihou – pojem malíř, spisovatel...

 

 

Březen            Velké děti

 

Vynášení Morany

 • pozorování změn v přírodě s příchodem dalšího ročního období
 • jarní svátky a zvyky, seznámení se zvyky udržovanými na vesnici, lidové tradice
 • poznávání významu kolektivní práce dětí
 • posilování vztahu člověka k přírodě
 • dekorování pomocí prstových barev
 • charakterizování znaků jara
 • praktické činnosti s dětmi
 • vyprávění příběhů i fantazijní myšlenka, křestanské svátky

 

Ze života hmyzu

 • muzikoterapeutické prvky ve výchově dětí
 • dorozumívací prostředky hmyzu, zvířat
 • nášlapný chodník
 • tematické vycházky s praktickým pozorováním
 • jaro dělá pokroky
 • seznamování s každodenními změnami počasí
 • poslech a nácvik písničky s jednoduchým textem
 • využívání dětských hudebních nástrojů pro rytmizaci slov, rozklad slov na slabiky
 • aktivní zapojování do pohybových činností, střídat se v rolích při dětské hře
 • rozfoukávání vodové skvrny po papíře
 • seznamovat se s využitím vody a vodních zdrojů

 

Zvířátka a loupežníci

 • posilování radosti z nových poznatků, probouzet zájem a zvídavost dětí
 • vnímání textu, kultivovaný projev při dramatizaci
 • početní řada, patří x nepatří
 • akce a následek
 • uvolňování zápěstí, lehké držení výtvarného materiálu
 • pokus o přepis tiskacího písma
 • procvičování říkadel a dětských her – rozvíjení mluveného projevu – opaky, rýmování slov...

 

Náš den

 • procvičování paměti a pozornosti
 • procvičování poskoků a běhu určitým směrem, pohybové dovednosti
 • netradiční výtvarné techniky
 • rozvíjení jemné motoriky a využívání již získaných pracovních dovedností
 • obkreslování podle předlohy, vystřihování a dokreslování detailů
 • domácí zvířata a jejich mláďata jako symbolů jara
 • co děláme celý den

 

Duben

O chytrých mravencích EKO

 • rozlišování podmínek života, rozlišit co je dobře x špatně
 • třídění odpadů EKO
 • poznávání souvisejích s pojmem práce, práce v lese, dělba práce
 • prvky finanční gramotnosti
 • procvičování pojmů a orientace v prostoru a čase
 • podporování dětské fantazie
 • vést děti k trpělivosti při práci, dokončení započaté činnosti
 • cvičení měkkého doskoku při přeskoku nízké překážky
 • cvičení koordinace zraku a pohybů
 • rozvoj kreslířské fantazie a schopností
 • seznamování s novou písní
 • využití odpadového materiálu pro Pv

 

Vejce nebo slepice

 • lidové tradice a zvyky udržované na vesnici
 • logické uvažování – homonyma, synonyma, antonyma
 • rozlišování reálných poznatků a fantazie
 • rozvíjení dovedností, obratné zacházení s netradičním materiálem
 • zprostředkování poznatků praktickou činností
 • sladit pohyby s rytmem, hudbou, vyjadření melodie
 • procvičování pozornosti, postřehu, početní řady
 • poznávání dalších domácích zvířat a jejich mláďat

 

Z maminčiny kabelky... (DV)

 • pomáhat chránit osobní soukromí a bezpečí dětí
 • řešení jednoduchých dopravních situací
 • pohotová orientace vzhledem k osobě dítě
 • správné označování dopravních prostředků podle účelu a místa, kde se pohybují
 • správné držení nůžek, stříhání podle předlohy
 • správná reakce na zákaz jízdy na červené světlo
 • pozorování dopravních situací
 • určování hlásky na začátku slova
 • reakce na signály

 

Bratři bobři (Den Země, environ)

 • ochrana životního prostředí (Co do lesa nepatří)
 • svět pohádek a příběhů jako zdroj informací
 • podpora spolupráce mezi dětmi
 • fungování firem, první podnikání
 • seznámit se s číselnými a matematickými pojmy
 • pojmy RÁNO,  DOPOLEDNE... opakování

 

Skřítci, víly, strašidla

 • kouzelný svět pohádkových bytostí
 • rozlišení pohádkových situací a skutečnosti
 • posilování dětské koncentrace při poslechu
 • zajištění kultivovaného přednesu, četby, artikulace
 • zprostředkování psané formy jazyka, ilustrace
 • umožnit dětem příležitostně projevit vlastní temperament
 • cvičení zrakové koordinace

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Administrace
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace