Základní škola a mateřská škola Pavlíkov, okres Rakovník

Vítejte

Plavecká výuka ve školním roce 2019/2020

Informace k plavecké výuce ve II. pololetí  školního roku  2019/2020

ORGANIZACE  PLAVECKÉ  VÝUKY  BUDE  UPŘESNĚNA  DLE  AKTUÁLNÍHO  VÝVOJE  SITUACE  V  ČR

Žáci 1. – 5. ročníku se zúčastní od 01.04.2020 (vždy středa) do 03.06.2020  povinné plavecké výuky,  kterou zajistila ZŠ a MŠ Pavlíkov v novém aquaparku v Rakovníku.

 

Výuka pro žáky:                    povinná (plavání je součástí školního vzdělávacího programu v předmětu tělesná výchova).

Osvobození žáka (žákyně)

z plavecké výuky:                 Omluva na základě lékařského potvrzení do 18.3.

Počet lekcí:                           10.

Výuka každou středu:           první zkrácená, část třetí a čtvrtá hodina (dle domluvy vyučujícího).

Svačina:                                odhlášena (odjezd v 8:20), svačina  a  pití z domova.

Oběd:                                    zajištěn ve škole.

Odjezd od školy vždy :         v 8:20.

Výuka plavání:                     8:50 – 9:35.

Návrat do školy:                   předpoklad v 10:30 (bude upřesněno po prvních  lekcích).

Finanční spoluúčast rodičů:  0,- Kč.

S sebou do bazénu:               ručník, plavky !,  mýdlo (sprchový gel), koupací čepici (nepovinná), děvčata spletené vlasy (gumičky), hřeben, krém na ošetření pokožky po plavání, to vše v pevné příruční tašce, batůžku.

Význam plavání

Pojmeme-li plavání v nejširším slova smyslu, tedy jako společenský fenomén, lze detekovat čtyři základní oblasti vzájemné interakce lidského organismu a vodního prostředí. Význam plavání lze tedy obsáhnout ve čtyřech základních oblastech:

1. Výukový význam plavání

Tato oblast v sobě zahrnuje rozvoj pohybových schopností a získání určité úrovně pohybových dovedností, které zabezpečí vlastní lokomoci člověka ve vodním prostředí. Jde o nácvik základních plaveckých dovedností (splývání, dýchání do vody, orientace ve vodním prostředí), na které navazuje nácvik jednotlivých plaveckých způsobů, obrátek a startovních skoků. Jako nadstavba pak fungují dovednosti z oblasti užitého plavání (potápění, plavání pod vodou, lovení předmětů, netradiční plavecké způsoby, dopomoc unavenému plavci, záchrana tonoucího a pod).

2. Vzdělávací význam plavání

Tato oblast v sobě obsahuje teoretickou nadstavbu vlastních plaveckých dovedností a je určena především učitelům, cvičitelům a trenérům plavání. Jde o vědomosti z oblasti pedagogiky, tělesné kultury, lékařských věd, biomechaniky, hydrostatiky a hydrodynamiky, teorie sportovního tréninku a dalších hraničních oborů.

3. Výchovný význam plavání

Z hlediska možných změn ve struktuře osobnosti umožňuje výuka plavání, s ohledem na pobyt ve specifickém prostředí a nutnost překonávat obavy, únavu a svalovou bolest, rozvoj morálně - volních vlastností. Nedílnou součástí je i výcvik v kolektivu, který se může podílet na rozvoji socializačních a adaptačních mechanizmů jedince.

4. Zdravotní význam plavání

Specifické vlastnosti vodního prostředí (hustota, teplota, hydrostatický tlak a vztlak, tepelná vodivost) a charakter vlastního zatížení organizmu při plavání, ovlivňuje všechny orgánové soustavy. Pozitivní vliv lze vysledovat především v odlasti srdečně - cévního, dýchacího a podpůrně - pohybového aparátu.

Administrace
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace