Základní škola a mateřská škola Pavlíkov, okres Rakovník - Divadelní představení pro MŠ

Základní škola a mateřská škola Pavlíkov, okres Rakovník

Vítejte

Divadelní představení pro MŠ


Dne 15. 2. 2018 se uskutečnilo ve ŠD divadelní představení pro děti z MŠ. Po společné domluvě jsme s dětmi ze ŠD vybrali pohádku O dvanácti měsíčkách, jelikož je zde velké množství rolí a je všeobecně známá. Nejdříve jsme si společně pohádku přečetli a zkusili převyprávět. Poté následovaly tři zkoušky rozložené do 14 dnů. V průběhu tohoto času jsme si připravovali kulisy na velké kartony – chalupu, les, oheň, světnici,...Děti ze ŠD je jen za malé pomoci namalovaly samy (temperové barvy).  Bylo zapotřebí, aby si děti některé rekvizity zejména kostýmy přinesly samy. Z kartonu jsme vyrobili rovněž typické symboly pro jednotlivé měsíce (například květen kromě růžového trička měl třešňovou rozkvetlou větev). Samotné vystoupení proběhlo bez problémů, děti z MŠ zaujatě pohádku sledovaly. Na konci představení jsme si společně zopakovali měsíce a děti z MŠ je měly seřadit, jak následují správně za sebou.

rubrika: Školní družina


vloženo: 02.03.2018 uživatel: Petr Šiler