Základní škola a mateřská škola Pavlíkov, okres Rakovník - Recitační soutěž - školní kolo

Základní škola a mateřská škola Pavlíkov, okres Rakovník

Vítejte

Recitační soutěž - školní kolo


Každoročně si na začátku druhého pololetí školního roku poměřují své síly malí i velcí recitátoři ve školním kole tradiční recitační soutěže. Cílem soutěže je především podnítit zájem žáků o krásu poezie a zároveň je naučit veřejnému vystupovaní. Každý žák má možnost si vybrat báseň dle vlastního uvážení, jediným požadavkem zůstává, aby splňovala daný minimální rozsah související se zařazením do ročníku. Soutěž je vždy vyhlášena v dostatečném předstihu, aby žáci mohli v klidu nacvičovat a vyvarovat se tak zbrklých chyb. Před samotným celoškolním kolem se konají samostatná třídní klání, kde vybere třídní učitel maximálně pět nejlepších recitátorů, které čeká veřejný přednes před všemi žáky a učitelským sborem. V letošním roce se užšího kola, jež se konalo bezprostředně po jarních prázdninách, zúčastnilo 23 dětí od prvního do pátého ročníku. Žáci předstupovali před porotu tvořenou učitelským sborem po jednotlivých ročnících. Hodnotil se nejen projev, ale i výběr básně, interpretace a sebeprezentace. Na závěr po sečtení bodů byli vyhlášeni tři nejlepší z každého ročníků.

(K. Bauerová)

rubrika: Účast ZŠ v soutěžích


vloženo: 02.03.2018 uživatel: Petr Šiler