Základní škola a mateřská škola Pavlíkov, okres Rakovník - Etické dílny

Základní škola a mateřská škola Pavlíkov, okres Rakovník

Vítejte

Etické dílny


Etické dílny

Již druhým rokem zařazujeme do výuky populární projekt Etické dílny, který je zaměřen na všeobecnou primární prevenci rizikového chování.

Etické dílny® jsou programy primární prevence pro základní školy a mají dětem přinést pozitivní směr do jejich života.

U většiny preventivních programů jde hlavně o to, aby žáci měli dostatek informací a vyhnuli se rizikovému chování (např. šikaně, experimentování s alkoholem…). Etické dílny® jdou k tomuto cíli spíše cestou prohloubení pozitivních rozhodnutí v každodenních životních situacích.

Díky systematické a dlouhodobé spolupráci se školou je možné získat důvěru žáků a během programu rozkrývat dané téma, diskusemi jít až k jádru problému a zamýšlet se nad svými životními hodnotami a směřováním.

(Zdroj : http://www.hope4kids.cz/eticke-dilny/preventivni-programy-na-skolach/)

 

rubrika: Účast ZŠ v projektech


vloženo: 15.12.2017 uživatel: Petr Šiler