Základní škola a mateřská škola Pavlíkov, okres Rakovník - Hodiny angličtiny jinak - beseda s rodilým mluvčím

Základní škola a mateřská škola Pavlíkov, okres Rakovník

Vítejte

Hodiny angličtiny jinak - beseda s rodilým mluvčím


Žáci rozděleni do 3 skupin po 10 žácích.

Rozvoj komunikačních dovedností, seznámení se s jazykem, jeho melodií, rozšíření informací o Spojeném království a Anglii, výuka tvořivé činnosti v anglickém jazyce.

Beseda s Douglasem Lowrie – jednoduchá konverzační témata, Doug se žáků ptal anglicky , žáci odpovídali také jen anglicky – větou, slovem, šanci měl každý, pracoval s celou skupinou, oblasti: jméno, hláskování, jídlo, zvířata, věk, sporty, rodina apod., dále se žáci mohli Douga ptát na otázky z jeho života.

Setkání s reáliemi s Pavlou Lowrie  - setkání v českém jazyce nad mapou světa, Evropy, Spojeného království, vysvětlena poloha naší země a VB, velikost území, hlavní města, měna, vládce,  památky, významné stavby, osobnosti.

Tvoříme prstové divadélko se Sárou Lowrie – podle anglických instrukcí žáci zpracovali čtvrtky a vytvářeli prstové divadélko, které mělo tyto části jeviště a 4 loutky. Komunikace pouze v anglickém jazyce.

 

 

 

rubrika: Účast ZŠ v projektech


vloženo: 20.04.2017 uživatel: Petr Šiler