Základní škola a mateřská škola Pavlíkov, okres Rakovník - Náš družinový tým

Základní škola a mateřská škola Pavlíkov, okres Rakovník

Vítejte

Náš družinový tým


Program školní družiny

V letošním školním roce se děti zúčastní celoškolního projektu Les ve škole, konkrétně programu pro školní družiny, který obsahuje zajímavé aktivity realizované zejména venku. Jak vyplývá ze samotného názvu celého projektu, cílem je, zvýšit pobyt dětí v přírodě. Prostřednictvím různorodých činností děti objevují přírodní cykly, zkoumají své nejbližší okolí a učí se chránit životní prostředí.

Plánované akce: hod poletuchou, výroba krmítek, výtvarná soutěž Zima za okny, pracovně – výtvarná soutěž Podzimní skřítkové, sběr papíru, zamykání zahrady a lampionový průvod s MŠ, ptačí závody, soutěž o nejhezčí lesní domeček, přírodní malování, fotografická soutěž Příroda kolem nás, karneval a další.