Základní škola a mateřská škola Pavlíkov, okres Rakovník - Recyklohraní hrou

Základní škola a mateřská škola Pavlíkov, okres Rakovník

Vítejte

Recyklohraní hrou


  RECYKLOHRANÍ

Je dlouhodobý školní projekt, kterého se tradičně naše škola každým rokem účastní. 

 Cíl projektu:

- prohloubit u žáků vztah k životnímu prostředí a  environmentálnímu cítění,

- pochopit zákonitosti přírody a vlivu člověka na ni,

- uvědomovat si možné následky svého chování,

- vědomě přijmout zodpovědnost za své jednání,

- učit žáky recyklovat, třídit odpad, chovat se šetrně ke svému okolí.          

Dne 6.3.2018 se uskutečnil v naší škole pro každou třídu hodinový pořad k tomuto tématu. Výuka byla zaměřena badatelsky, žáci pomocí hry a formou pokusů pozorovali přírodu, shlédli dvě zajímavá videa o recyklaci nebezpečného odpadu,  shromažďovali data a  s těmito informacemi poté dále s lektorem pracovali.  Po splnění všech úkolů obdržel každý ročník "ZELENÝ CERTIFIKÁT", za aktivní podporu recyklace použitých elektrobaterií a elektrozařízení v naší škole.            

rubrika: Účast ZŠ v projektech


vloženo: 04.11.2015 uživatel: Petr Šiler