Základní škola a mateřská škola Pavlíkov, okres Rakovník - Informace k chodu školní družiny

Základní škola a mateřská škola Pavlíkov, okres Rakovník

Vítejte

Informace k chodu školní družiny


 

 

Vychovatelka: Bc. Kristýna Bauerová, tel.: 606 258 564

Družina je v provozu od pondělí do pátku v době od 11:10 – 16:00h.

Žáci odcházejí z družiny v doprovodu rodičů, zplnomocněné osoby nebo samostatně podle sdělení v zápisovém lístku. Odchází-li žáci předčasně, informují rodiče vychovatelku písemně na předepsaném formuláři.

Uvolňování žáků ze školní družiny:

Pravidelný odchod  ze ŠD podle údajů v zápisovém lístku.

Nepravidelný odchod: a/ osobní vyzvednutí (rodič, zplnomocněná osoba)

                                b/ na základě písemného sdělení na předepsaném   

                                   formuláři (datum, jméno, přesná hodina, podpis rodičů)

 

Vyzvedávání dětí v době od 11,10 do 12,00 a od 14,30 do 16,00. Žáci odjíždějící ve 14,45 budou uvolněni na autobus dle záznamu v zápisním lístku.

Ve školní družině je zajištěn pitný režim po celý den – přinesen nápoj ze školní jídelny. Žáci si mohou přinést vlastní nápoj v nerozbitné lahvičce. Ve ŠD žáci mohou i svačit svoji vlastní donesenou svačinu.

 

Poplatek za školní družinu

Měsíční poplatek je stanoven na 50,- Kč a je poukazován na účet školy.

1. platba  do konce října                činí 250,- Kč (září, říjen, listopad, prosinec, leden)

2. platba  do konce března             činí 250,- Kč (únor, březen, duben, květen, červen)

číslo účtu školy 0800/543106389 do poznámky uvádějte ŠD + JMÉNO ŽÁKA.

Je možné provést platbu na celý školní rok.

 

Co žák potřebuje do školní družiny:

Teplákovou soupravu, oblečení na zahradu, obuv vhodnou pro pobyt venku, podepsaný ručník, balení papírových kapesníků (odevzdat vychovatelce během prvního týdne).

rubrika: Školní družina


vloženo: 07.09.2015 uživatel: Petr Šiler