Základní škola a mateřská škola Pavlíkov, okres Rakovník - MŠ Stručná charakteristika školy

Základní škola a mateřská škola Pavlíkov, okres Rakovník

Vítejte

MŠ Stručná charakteristika školy


Naše škola sídlí v budově, která je původní budovou obecné školy. V prvním patře staré části budovy sídlila základní škola a v přízemí byla mateřská škola a školní byt. Tato budova byla v minulosti několikrát rekonstruována. V roce 1954 došlo k osamostatnění subjektu mateřské školy a ve školním roce 2004/2005 jsme tedy oslavili již 50. výročí naší mateřské školy.

 

V současnosti má škola zcela jinou podobu, než tomu bylo v době jejího založení. I dnes má budova dvě nadzemní podlaží, z nichž první slouží především mateřské škole a druhé škole základní. Rozrostla se ale o nové přístavby (třídy ZŠ, školní knihovna a školní kuchyně a jídelna).

 

1.1.2003 se mateřská škola stala součástí právního subjektu Základní škola Pavlíkov. V roce 2006 došlo k úpravě názvu školy na Základní škola a mateřská škola Pavlíkov, okres Rakovník. Naše škola je příspěvkovou organizací.

 

Od 1.9.2008 jsme mateřskou školou dvoutřídní (schváleno KÚ dne 14.8.2008) s maximální kapacitou 35 dětí (kapacita školy stanovena Krajskou hygienickou stanicí dne 31.7.2008).

 

Do ZŠ a MŠ v Pavlíkově docházejí nejen děti z naší obce, ale dojíždějí sem také děti z okolních vesnic – zejména z bývalých spádových obcí (Chlum, Ryšín, Skřivaň, Tytry).

 

Budova školy se nachází v centru obce, je situována při hlavní komunikaci. Ke škole patří školní zahrada, jejíž jedna část je vyhrazena dětem MŠ.

 

V rámci výuky průběžně spolupracujeme s různými partnery. Základním partnerem jsou pro nás rodiče našich žáků a samozřejmě také základní škola, jejíž jsme součástí.

 

rubrika: Mateřská škola


vloženo: 18.06.2015 uživatel: Web editor